GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG - HSE

 Mô tả công việc: 

 • Tuần tra, giám sát an toàn tại các Công trình dự án khi có yêu cầu đặc biệt từ Trưởng Ban HSE & An ninh Công ty.
 • Đọc và tìm hiểu về Quy định của Luật pháp, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Nhà nước và các Quy chế, Nôi quy, Quy định, Quy trình, Quy phạm, Biểu mẫu và các Chỉ thị để phổ biến/huấn luyện cho NLĐ của SRF và các NTP khi được yêu cầu.
 • Tìm hiểu Biện pháp thi công, Biện Pháp an toàn của các Công trình Dự án và các Spec, Tiêu chuẩn , Quy phạm đang áp dụng tại các Công trình dự án để thực thi công việc, nhiệm vụ hiệu quả.
 • Lập báo cáo sự vụ, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất liên quan đến nhiệm vụ công việc mà Trưởng Ban HSE Công ty giao.
 • Làm việc với đối tác khách hàng trong và ngoài Công ty khi được ủy quyền.
 • Kiểm tra việc tuân thủ thực hiện nội quy, quy chế, quy định, quy trình và chỉ thị công trường của Ban TGĐ Công ty, Ban HSE Công ty, CĐT hoặc Tổng thầu của các Ban QLDA khi được yêu cầu từ Trưởng Ban HSE Công ty.
 • Trợ lý cho Trưởng Ban HSE Công ty trong việc xắp xếp Hệ thống tài liệu, Hồ sơ liên quan đến lĩnh vực AT, Sức khỏe, Môi trường.
 • Hỗ trợ các chương trình, bộ phận đào tạo về nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực về quản lý HSE & an ninh tại Searefico.

Yêu cầu về công việc:

* Yêu cầu về năng lực:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành HSE
 • Có kiển thức trong lĩnh vực kỹ thuật như: Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ hóa, Công nghệ nhiệt lạnh
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị chất lượng hoặc HSE
 • Sử dụng thành thạo MS Word, Excel, Power Point
 • Trình độ Tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết): Trình độ trung cấp

* Yêu cầu về kỹ năng:

 • Giải quyết tình huống
 • Tạo dựng mối quan hệ
 • Đàm phán, thương lượng

* Yêu cầu về tính cách, thái độ:

 • Năng động, trung thực; có trách nhiệm
 • Tuân thủ nguyên tắc/kỷ luật, quy định, chính sách của Công ty và pháp luật Nhà nước

Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh.