KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Mô tả công việc:

 • Theo dõi, đôn đốc Kế toán công trình và BQLDA thu hồi công nợ đầy đủ và đúng hạn theo điều kiện hợp đồng, hạn chế phát sinh công nợ khó đòi
 • Báo cáo tình hình thu hồi công nợ & các biện pháp xử lý kịp thời đối với các khoản nợ có dấu hiệu khó đòi, làm việc với Giám đốc BUs để thảo luận phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn
 • Theo dõi, kiểm soát công tác thu hồi công nợ Nhóm Công ty & lập báo cáo công nợ định kỳ theo quy định
 • Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, bao gồm doanh số ký hợp đồng, khối lượng đã thực hiện, khối lượng được phê duyệt & chờ phê duyệt, doanh thu thực hiện, doanh số chuyển sang kỳ sau
 • Báo cáo công việc cho Kế toán trưởng

Yêu cầu công việc:

* Yêu cầu năng lực:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 • Kinh nghiệm: tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán
 • Tiếng Anh tương đương trình độ C
 • Thông thạo tin học văn phòng, Phần mềm Kế toán

* Yêu cầu kỹ năng:

 • Có năng lực chuyên môn vững vàng, am hiểu pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc, chế độ tài chính của nhà nước và công ty
 • Có Kỹ năng Đàm phán, Thương lượng, Kỹ năng giao tiếp, Làm việc độc lập, theo nhóm

Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh.