QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)

Nhiệm vụ chính:

1. Tổ chức, triển khai công tác thi công lắp đặt của dự án

 • Thiết lập sơ đồ tổ chức.
 • Thiết lập MTCV, phân công, phân nhiệm theo SĐTC.
 • Sắp xếp nhân sự phù hợp theo SĐTC, MTCV.
 • Quản lý tiến độ bản vẽ thi công (Shop Drawing).
 • Quản lý tiến độ cung cấp vật tư.

2. Quản lý nguồn vật tư, thiết bị, nhân công có hiệu quả

 • Tổng hợp khối lượng của các giám sát.
 • Thực hiện ma trận khối lượng.
 • Thực hiện các dự trù vật tư, thiết bị phục vụ cho dự án.
 • Kiểm tra, giám sát theo dõi sử dụng vật tư, nhân lực hiệu quả.
 • Phối hợp chặt chẽ với các Nhà Thầu khác trong dự án.
 • Tham dự các cuộc họp, làm việc với CĐT, TV và các nhà thầu liên quan về các vấn đề kỹ thuật, biện pháp thi công trong dự án.
 • Triển khai thi công theo tiến độ đã được phê duyệt.
 • Theo dõi, kiểm tra quá trình thi công lắp đặt đảm bảo các tiêu chí kỹ thuật, qui trình lắp đặt.
 • Kiểm tra giám sát chất lượng thi công lắp đặt.
 • Phối hợp cùng T&C, QA, QC thực hiện công tác kiểm tra lắp đặt.
 • Thực hiện các phát sinh so với hợp đồng chính.
 • Lập bảng lỗi thi công và đề ra biện pháp xử lý (nếu có).

3. Bám sát thực hiện và theo dõi Prelim của dự án, chịu trách nhiệm Claim theo hợp đồng

 • Nghiệm thu khối lượng lắp đặt với tư vấn và chủ đầu tư.
 • Xác nhận khối lượng cho nhà thầu phụ.
 • Kiểm tra vật tư, thiết bị nhập vào dự án.
 • Thực hiện thanh toán hàng tháng với chủ đầu tư.
 • Lập kế hoạch tài chính cho từng giai đoạn, hoặc cả dự án.
 • Kiểm soát Prelim của dự án.

4. Thực hiện các công tác khác

 • Tham gia xây dựng các hệ thống quản lý, phối hợp với các phòng ban, bộ phận khác tạo ra một bộ máy quản lý chặt chẽ và hiệu quả.
 • Thực hiện các công tác liên quan đến lưu trữ hồ sơ của dự án.
 • Tham gia thực hiện công tác bóc tách khối lượng đấu thầu khi có yêu cầu từ ban giám đốc chi nhánh.
 • Tham mưu cho PM/PD và BGĐ Chi Nhánh về công tác tổ chức triển khai thực hiện dự án.
 • Tuyển dụng hoặc phối hợp cùng bộ phận nhân sự của chi nhánh tuyển dụng nhân sự mới cho dự án.
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án gởi PD và BGĐ chi nhánh.
 • Đề xuất mức lương cho các trường hợp lao động thời vụ, thử việc.

Yêu cầu chung:

 • TN Đại học (chuyên ngành: Điện, Nhiệt, Cơ khí, Cấp thoát nước, PCCC, Quản lý công nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính).
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
 • Sử dụng thành thạo Word, Exel, M.Project, AutoCad, Revit.
 • Có kiến thức chuyên môn tốt, am hiểu về kỹ thuật, công việc xây dựng, thiết kế, thi công, vật liệu.
 • Có kỹ năng về quản lý công việc, giao tiếp, đàm phán, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • 06 (sáu) năm kinh nghiệm giám sát thi công (trong lĩnh vực M&E, xây dựng).