QUẢN LÝ THI CÔNG (CƠ/ĐIỆN)

Mô tả công việc:

 • Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công trên hiện trường.
 • Kiểm soát cung ứng vật tư, thiết bị trên công trường.
 • Quản lý vật tư, thiết bị, máy thi công trên công trường.
 • Xây dựng và quản lý tiến độ thi công, quản lý khối lượng.
 • Quản lý kho bãi trên công trường.
 • Quản lý an tòan lao động trên công trường.
 • Quản lý, tổ chức thực hiện hợp đồng thi công.
 • Tham gia các cuộc họp, làm việc với chủ đầu tư , tư vấn, các nhà thầu có liên quan về các vấn đề kỹ thuật cũng như biện pháp thi công trên công trường.
 • Triển khai thực hiện các hồ sơ nghiệm thu vật tư, thiết bị, lắp đặt trên công trường.
 • Phối hợp với Quản lý dự án (PM)  làm hồ sơ thanh toán hàng tháng.

Yêu cầu chung:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/Điện tử/Lạnh/Nhiệt kỹ thuật/Môi trường
 • Tiếng Anh: Bằng C (Hoặc tương đương)
 • Sử dụng thành thạo Word, Excel, MS Project
 • 06 (sáu) năm kinh nghiệm Giám sát thi công (trong lĩnh vực M&E, xây dựng)