Quyết định góp vốn thành lập CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định góp vốn thành lập CTCP Cơ Điện Lạnh SEAREE

Vui lòng xem file đính kèm