Thông báo thay đổi Kế toán trưởng

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gởi đến Quý Cổ đông Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Châu Trân giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty thay cho bà Mai Thị Kim Dung kể từ ngày 02/05/2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm