Thông báo thay đổi ngày và phương thức giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn

Thông báo thay đổi ngày giao dịch và phương thức giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn – Công ty cổ phần Sao Phương Nam.

Vui lòng xem file đính kèm.